Phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - -

163536961471912573 Phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Thiếu Niên Lương Chúc là câu chuyện tình đầy nước mắt của Anh Đài và Sơn Bá, Chúc Anh Đài nữ cải nam trang để đi học. Sau một thời giang cải nam trang đi học Anh Đài và Sơn Bá thân thiết, hai người tâm đầu ý hợp nhưng Lương Sơn Bá không biết rằng Anh Đài là gái giả trai. Học được không bao lâu Anh Đài phải từ biệt Sơn Bá trở về nhà. Nhưng tình cảm của hai người đã bị mẹ Anh Đài ngăn cản. Trải qua bao sóng gió họ cùng nhau trải qua và Sơn Bá đã thành đạt giúp dân giúp nước nên mẹ Anh Đài cho 2 người bên nhau. Tưởng như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài được bên nhau, ai ngờ Mã Anh Tài lại gây cản trở kết quả là Sơn Bá trở bệnh mà qua đời, sau đó ngày thành hôn Anh Đài cũng chết theo, 2 người hóa thành đôi bướm…

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=yZH6xk4Vhg4|tap 2;http://www.youtube.com/watch?v=Sy3FJ4UANFk|tap 3;http://www.youtube.com/watch?v=fNyk7c-le-U|tap 4;http://www.youtube.com/watch?v=sAvugBG5t0g|tap 5;http://www.youtube.com/watch?v=uWSue79dq2g|tap 6;http://www.youtube.com/watch?v=K4zGXsRJWpU|tap 7a;http://www.youtube.com/watch?v=thXtqOhPg_A|tap 7b;http://www.youtube.com/watch?v=7V6u1_r4En8|tap 7c;http://www.youtube.com/watch?v=LMy3uM8ICfs|tap 7d;http://www.youtube.com/watch?v=RP0_Sn7BjJI|tap 7e;http://www.youtube.com/watch?v=41AXqb_AJi0|tap 8;http://www.youtube.com/watch?v=HOPEIM9o3-g|tap 9;http://www.youtube.com/watch?v=3doxhVcY_Kc|tap 10;http://www.youtube.com/watch?v=nrFgx4eTMpU|tap 11;http://www.youtube.com/watch?v=1GCZGPRp3So|tap 12;http://www.youtube.com/watch?v=XbwhnnJ95r0|tap 13;http://www.youtube.com/watch?v=ezdPf5DXvqk|tap 14;http://www.youtube.com/watch?v=PlX9p2STsVQ|tap 15a;http://www.youtube.com/watch?v=heXHmGY9UaE|tap 15b;http://www.youtube.com/watch?v=YiPLZd5-CeQ|tap 15c;http://www.youtube.com/watch?v=pVer3TK568w|tap 15d;http://www.youtube.com/watch?v=z3vg4far71M|tap 16;http://www.youtube.com/watch?v=yTiSUt5N_h0|tap 17;http://www.youtube.com/watch?v=sWBbBYVTJNg|tap 18;http://www.youtube.com/watch?v=3NzxPU31UrU|tap 19;http://www.youtube.com/watch?v=DWJOmA9bnf0|tap 20;http://www.youtube.com/watch?v=AebihmL8tpc|tap 21;http://www.youtube.com/watch?v=FfOnesocFD8|tap 22;http://www.youtube.com/watch?v=gg01h1q1sIE|tap 23;http://www.youtube.com/watch?v=iEDb9lQmIRE|tap 24;http://www.youtube.com/watch?v=JZMI4SQhBUs|tap 25;http://www.youtube.com/watch?v=OKkfIzrfroI|tap 26a;http://www.youtube.com/watch?v=YJ3bDRWfl-g|tap 26b;http://www.youtube.com/watch?v=1do6uJA7QhM|tap 26c;http://www.youtube.com/watch?v=EAom6tAwU5I|tap 27;http://www.youtube.com/watch?v=_1sMbo57gFY|tap 28;http://www.youtube.com/watch?v=4zN_gpE1G3g|tap 29;http://www.youtube.com/watch?v=U_LLNyaf7UA|tap 30;http://www.youtube.com/watch?v=f4Yq_3V8PlU|tap 31;http://www.youtube.com/watch?v=yhZwS1cQeyY|tap 32;http://www.youtube.com/watch?v=iTtljIz_2Es|tap 33;http://www.youtube.com/watch?v=yu0Dte1louU|tap 34;http://www.youtube.com/watch?v=lAezJf4GJ28|tap 35;http://www.youtube.com/watch?v=G1X80MwNB7o|tap 36;http://www.youtube.com/watch?v=_9akvaDC_VQ|tap 37;http://www.youtube.com/watch?v=07BwR_qaU8w|tap 38;http://www.youtube.com/watch?v=0qZY66eRV6A|tap 39;http://www.youtube.com/watch?v=T6g3G-obNWo|tap 40;http://www.youtube.com/watch?v=Nry4GUcEmv4|tap 41;http://www.youtube.com/watch?v=rpB-0s88bV0|tap 42;http://www.youtube.com/watch?v=0g4TcIOsYFY|[/id]


Tìm Chúng tôi trên faceBook

Popular Posts