Lấy Anh Em Dám Không – MARRY HIM IF YOU DARE ( VIETSUB) - MARRY HIM IF YOU DARE - 13

the future choice 726346 Lấy Anh Em Dám Không   MARRY HIM IF YOU DARE  ( VIETSUB)

Marry Him If You Dare
Đạo diễn:Kwon Kye Hong
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý – Tình Cảm
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Diễn viên:Yoon Eun Hye, Lee Dong Gun, Jung Yong Hwa, Han Chae Ah
Nguồn:Sưu tầm

Marry Him If You Dare xoay quanh tình yêu và công việc của những người trẻ làm việc tại đài truyền hình. Nữ nhân vật chính của chúng ta, Mirae, có khả năng quay ngược thời gian trở về quá khứ. Và cô đã cho Mirae của quá khứ những lời khuyên bổ ích. Thế nhưng, liệu điều này có thay đổi Mirae của hiện tại và tương lai hay không?
32 tuổi đối với phụ nữ là độ tuổi mà có lẽ có chút quá muộn để bắt đầu chuyện gì đó mới mẻ hoặc là cũng có chút quá sớm để từ bỏ chuyện gì đó. Chính “bản thân tương lai” đến với “tôi” hôm nay và cho tôi những lời khuyên về cuộc sống và hôn nhân. Bản thân trong tương lai cũng đang cố gắng mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách giúp đỡ cô ấy gặp được một người hoàn hảo
[id]Trailer_Phim;http://www.youtube.com/watch?v=IN9HEYk4TsI|1;http://tv.zing.vn/video/Marry-Him-If-You-Dare-Lua-Chon-Cua-Mi-Rae-Tap-1/IWZA0CW9.html|1;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice11?authkey=Gv1sRgCM3j3K7379fAoAE#5935005021512624962;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice12?authkey=Gv1sRgCIDkgMPE6dahDQ#5935005034210751554;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice13?authkey=Gv1sRgCIS1grm4nNOERw#5935005045793872482;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice14?authkey=Gv1sRgCN6V2OnkkYmAYg#5935005052400873410;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice15?authkey=Gv1sRgCJzWk42F06nAJQ#5935005060450823986|1;http://www.dailymotion.com/video/x15zhwc_choice-1-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x15zhww_choice-1-clip1_shortfilms|2;http://tv.zing.vn/video/Marry-Him-If-You-Dare-Lua-Chon-Cua-Mi-Rae-Tap-2/IWZA0C67.html|2;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice21?authkey=Gv1sRgCJi4wMWu3ZiMhQE#5935363359065702738;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice22?authkey=Gv1sRgCJu8z6Hv2sCkTQ#5935363366466503730;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice23?authkey=Gv1sRgCNiF2YWzu6X6Lg#5935363375323170258;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice24?authkey=Gv1sRgCIvz0eu0x-rOigE#5935363385677293714;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Choice25?authkey=Gv1sRgCPG21ObV95WZlAE#5935363393217720146|2;http://www.dailymotion.com/video/x160vpf_choice-2-clip0_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x160vq2_choice-2-clip1_shortfilms|3;http://tv.zing.vn/video/Marry-Him-If-You-Dare-Lua-Chon-Cua-Mi-Rae-Tap-3/IWZA0EO9.html|3;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/FC3full?authkey=Gv1sRgCIfSjtnY_KWbHg#5937595114325898994|3;http://www.dailymotion.com/video/x16a8vb_fc3-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16a8vp_fc3-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16a8wd_fc3-1-003_shortfilms|4;http://tv.zing.vn/video/Marry-Him-If-You-Dare-Lua-Chon-Cua-Mi-Rae-Tap-4/IWZA0E7E.html|4;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/FC4full?authkey=Gv1sRgCLKp2vHH0928kwE#5937943592787230754|4;http://www.dailymotion.com/video/x16bsvn_fc4-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16bsw5_fc4-1-002_shortfilms|5;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/FC5full?authkey=Gv1sRgCLfIiOLH7ta4fg#5940156643679081554|5;http://www.dailymotion.com/video/x16k5ao_k-zone-marry-him-if-you-dare-e05-sd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16k5ax_k-zone-marry-him-if-you-dare-e05-sd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16k5b6_k-zone-marry-him-if-you-dare-e05-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|6;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/FC6full?authkey=Gv1sRgCPW3pfGW7I6EHA#5940548257244309122|6;http://www.dailymotion.com/video/x16ls4h_k-zone-marry-him-if-you-dare-e06-sd-kites-vn-2-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16ls4o_k-zone-marry-him-if-you-dare-e06-sd-kites-vn-2-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16ls4v_k-zone-marry-him-if-you-dare-e06-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|7;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/M7full?authkey=Gv1sRgCPeAhJaF9NGhwQE#5943084316719892226|8;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/Choice8?authkey=Gv1sRgCMWA4Niv1t_63wE#5943295419991532546|7;http://www.dailymotion.com/video/x16v1aa_k-zone-marry-him-if-you-dare-e07-sd-kites-vn-2-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16v1am_k-zone-marry-him-if-you-dare-e07-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|8;http://www.dailymotion.com/video/x16w5a9_k-zone-marry-him-if-you-dare-e08-sd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16w5ah_k-zone-marry-him-if-you-dare-e08-sd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/x16w5an_k-zone-marry-him-if-you-dare-e08-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|9;https://picasaweb.google.com/102663519955631578027/Choice9?authkey=Gv1sRgCP_-krPYqYjfYQ#5945572399098096210|9a;http://www.dailymotion.com/video/x174h06_k-zone-marry-him-if-you-dare-e09-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|9b;http://www.dailymotion.com/video/x174h0f_k-zone-marry-him-if-you-dare-e09-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|9c;http://www.dailymotion.com/video/x174h0o_k-zone-marry-him-if-you-dare-e09-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|10;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/MH10?authkey=Gv1sRgCKqJwPPr7qTLNA#5945981697576165698|10a;http://www.dailymotion.com/video/x1764b4_k-zone-marry-him-if-you-dare-e10-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|10b;http://www.dailymotion.com/video/x1764be_k-zone-marry-him-if-you-dare-e10-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|10c;http://www.dailymotion.com/video/x1764bl_k-zone-marry-him-if-you-dare-e10-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|11;https://picasaweb.google.com/111014715361247405227/Choice11?authkey=Gv1sRgCO_D0o7Sy7-xOA#5948201172522704978|11a;http://www.dailymotion.com/video/x17efew_k-zone-marry-him-if-you-dare-e11-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|11b;http://www.dailymotion.com/video/x17efg0_k-zone-marry-him-if-you-dare-e11-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|11c;http://www.dailymotion.com/video/x17effg_k-zone-marry-him-if-you-dare-e11-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|12;https://picasaweb.google.com/111014715361247405227/Choice12?authkey=Gv1sRgCJbuudKku56AUA#5948498700813090082|12a;http://www.dailymotion.com/video/x17fn9y_k-zone-marry-him-if-you-dare-e12-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|12b;http://www.dailymotion.com/video/x17fna6_k-zone-marry-him-if-you-dare-e12-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|12c;http://www.dailymotion.com/video/x17fnaf_k-zone-marry-him-if-you-dare-e12-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|13a;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_13_clip1.mp4|13b;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_13_clip2.mp4|13c;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_13_clip3.mp4|13d;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_13_clip4.mp4|14a;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_14_clip1.mp4|14b;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_14_clip2.mp4|14c;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_14_clip3.mp4|14d;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_14_clip4.mp4|13;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Choice13?authkey=Gv1sRgCO6K8vz3hZzvTQ#5951295620910971986|13a;http://www.dailymotion.com/video/x17qn9w_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t13-hd-kstk-2-001_shortfilms|13b;http://www.dailymotion.com/video/x17qnb4_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t13-hd-kstk-2-002_shortfilms|13c;http://www.dailymotion.com/video/x17qnbf_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t13-hd-kstk-2-003_shortfilms|14;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/FC14full?authkey=Gv1sRgCPbHs4arpNusew#5951653048446459586|14a;http://www.dailymotion.com/video/x17s537_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t14-sd-kstk-1-001_shortfilms|14b;http://www.dailymotion.com/video/x17s53n_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t14-sd-kstk-1-002_shortfilms|15a;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_15_clip1.mp4|15b;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_15_clip2.mp4|15c;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_15_clip3.mp4|15d;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_15_clip4.mp4|16a;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_16_clip1.mp4|16b;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_16_clip2.mp4|16c;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_16_clip3.mp4|16d;phimviet24h.e/marry_him_if_you_dare_-_16_clip4.mp4|15;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Choice15?authkey=Gv1sRgCP2Iuu6Zxs-IogE#5954272406113587298|15a;http://www.dailymotion.com/video/x182x4r_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t15-sd-kstk-2-001_shortfilms|15b;http://www.dailymotion.com/video/x182x6i_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t15-sd-kstk-2-002_shortfilms|15c;http://www.dailymotion.com/video/x182x8m_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t15-sd-kstk-2-003_shortfilms|16;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Choice16?authkey=Gv1sRgCNumntCZ_6eSKg#5954656962616279362|16a;http://www.dailymotion.com/video/x184lw1_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t16-sd-end-kstk-1-001_shortfilms|16b;http://www.dailymotion.com/video/x184lwi_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t16-sd-end-kstk-1-002_shortfilms|16c;http://www.dailymotion.com/video/x184lws_kst-vn-lua-chon-cua-mi-rae-t16-sd-end-kstk-1-003_shortfilms|Phim được tổng hợp bởi xemphimtap.net – Website xem phim dành cho người Việt. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.[/id]

Incoming search terms:

  • marry him if you dare vietsub
  • vietsub marry him if you dare

Tìm Chúng tôi trên faceBook

Popular Posts